INFORMATION

Svenska Gårds- och Vallhundsklubben arrangerar varje år 8 st (9 st under 2024) utställningar i samarbete med de i SGVK ingående rasklubbarna. SGVK:s utställningar är officiella, SKK:s Utställnings- och Championatbestämmelser tillämpas, dessa hittar du här. För deltagande krävs att man är medlem i någon av SGVK:s rasklubbar, för utländsk utställare gäller medlemskap i erkänd utländsk kennelklubb.

Information om tid, plats, domare samt sista anmälningsdatum hittar du under Kalendarium. Där kommer även utställarPM att läggas ut ett par veckor före respektive utställning.

INTERNETANMÄLAN
Anmälan görs på SGVK:s egen Utställningsanmälan på hemsidan.  Observera att det inte går att betala via denna sida utan detta måste göras separat. För utländska utställare gäller att man till anmälningen bifogar kopia på stamtavla.

Får du ingen bekräftelse på din anmälan inom tre dagar kontakta Annelie.

 

ANMÄLAN VIA POST
Det går även bra att anmäla via ordinarie post. Anmälningsblankett för utskrift

Anmälan skickas till:
SGVK
c/o Annelie Karlsson Karjalainen
Kavlås Värdshuset
522 93 Tidaholm

Anmälningsblanketter och upplysningar:
Annelie Karlsson Karjalainen, utstallning@sgvk.se
tel: 0730-774299 mobil

Betalningsmottagare:
Svenska Gårds- och Vallhundsklubben:
Plusgiro 458 91 38-9
IBAN-nummer SE959500 0099 6034 4589 1389
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

OBS! Sista anmälningsdag är sista betalningsdag.  Betalning som ej är SGVK tillhanda 3 dagar efter sista anmälningsdag medför att anmälan annulleras.
Startavgiften för rasspecialer ska betalas till respektive rasklubb enligt information i inbjudan.

Betalar du med presentkort ange koden i meddelanderutan.

Ange utställningsplats, hundens ras och registreringsnummer.
Telefonanmälningar mottages ej.

Anmälningsregler i enlighet med SKK:s tävlingsbestämmelser.

O B S ! Alla som anger sin epostadress kommer att få sitt PM och nrlapp utskickat per mail.

(får du inget PM kontakta Annelie)

PM kommer även att finnas tillgängligt på hemsidan.

SGVK Plusgiro

458 91 38-9

IBAN-nummer:

SE959500 0099 6034 4589 1389

BIC-kod (SWIFT-adress):

NDEASESS

Upplysningar:

Annelie Karlsson Karjalainen

Tel: 0730-774299

AVGIFTER

Valpklass (4-6, 6-9 mån)            210 kr
Juniorklass (9-18 mån)               370 kr
Unghundsklass (15-24 mån)     370 kr
Öppenklass (från 15 mån)         370 kr
Championklass                           370 kr
Veteranklass (från 8 år)             310 kr

Flerhundsrabatt:
Rabatterad avgift 210 kr fr o m tredje hunden som anmäls i officiell klass och har samma ägarbild.
Det åligger anmälaren att själv reducera beloppet vid inbetalning!