Prov- och tävlingskommitténs uppgift

SGVK:s styrelse utser en kommitté som besitter den kunskap som de anser krävs för att kunna arbeta med prov och tävlingsfrågor inom SGVK:s rasklubbar.
Kommitténs sammansättning och storlek kan växla efter behov.

Prov- och tävlingskommittén ska sköta SGVK:s tävlingar Allroundhunden och Vinstrikaste Utställningshund samt ta hand om BPH som bokas i SGVK:s regi.

Siv Hansson