2011-10-21

Riktlinjer gällande ansökan prov och tävling

Ansökan från rasklubb inom SGVK gällande anordnande av prov eller tävling med officiell status, vilken SGVK ansöker om tillstånd till hos respektive huvudman skall vara SGVK tillhanda med ett minimum om 60 dagar innan huvudmans sista ansökningsdatum.

Ansökan från rasklubb gällande officiell tävling eller prov som INTE erfordrar ansökan hos respektive huvudman skall vara SGVK tillhanda senast 60 dagar innan prov/ tävlingens startdatum.

Denna framförhållning är nödvändig för att säkerställa att all eventuell kompletterande information kan anskaffas innan sista datum för anmälan passerat.

Dispensansökan skall alltid ses som ett sista alternativ om alla övriga möjligheter är uttömda.

Det åligger respektive rasklubb inom SGVK att fortlöpande hålla sig ajour med gällande och kommande regler gällande prov och tävling hos respektive huvudman.

Hälsningar
SGVK Prov och tävlingskommitté.

Årets Allroundhund

SGVK:s tävling ”Årets Allroundhund” är en tävling som sträcker sig över ett kalenderår, från 1 jan – 31 dec och som infördes år 2015. Målsättningen med denna tävling är att uppmuntra ägare till hundar av SGVK ras att engagera sig i flera av de olika tävlingsformer som finns och därmed utnyttja rasernas mångsidighet.

Det är enbart svenska officiella tävlingar som räknas och endast raser tillhörande SGVK som har behörighet att delta i tävlingen. Ägaren måste vara medlem i rasklubb ansluten till SGVK och hunden skall vara registrerad i Sverige, med ett svenskt registreringsnummer.

Anmälan

Vill du delta i tävlingen mejlar du dina bästa resultat i de olika tävlingsgrenarna till resultat@sgvk.se. Mejlet ska innehålla förarens namn, hundens namn, hundens regnr, ras, resultat och *uträkningar samt datum för tävlingar där resultaten gavs. Bifoga en offentlig länk där tävlingsresultatet visas exempelvis, sbktavling.se, hundaktiv.se med mera.

*för uträkning av din poäng se nedanstående uppställningar

Maximalt tre resultat per tävlingsgren kommer att tillgodoräknas dig. Om du under kalenderåret får ett bättre resultat än det du tidigare meddelat kan du byta ut det sämre resultatet mot det bättre. Skriv till resultat@sgvk.se och ange vilket resultat du vill ha utbytt och vad det nya resultatet är. Även de övriga detaljerna enligt ovanstående paragraf ska bifogas ditt namn, hundens namn etc.

Segraren i ”Årets Allroundhund” är den hund som erhållit flest poäng under tävlings-perioden. Om två eller flera hundar hamnar på samma slutpoäng blir segraren den hunden med bäst placeringar inom de olika tävlingsgrenarna. Segrarens pris kommer att utdelas vid fullmäktigestämman i april månad efterföljande år.

Sista datum att skicka in resultat är 31 januari år 2016


Exempel:

Jag har tävlat och fått resultat från 4 st. agility tävlingar, 4 st. rallylydnadstävlingar,
2 st. utställningar och 1 st. från draghundsport. Då jag endast får räkna tre resultat i varje hundsport, väljer jag de tre bästa från agilityn, tre från rallylydnaden, två från utställning samt ett från draghundsport. Skulle jag under året prestera ett bättre resultat i rallylydnad eller agility kan jag byta ut det sämsta resultatet.

Mina resultat:

Agility
Hoppklass 2, 1:e placering, 0 fel (15p)
Agilityklass 1, 2:a placering, 3.8 fel (4p)
Hoppklass 3, 5:e placering, 5 fel (14p)
Agilityklass 1, 5:e placering, 0 fel (10p)

Rallylydnad
Nybörjarklass 77p (5p)
Nybörjarklass 80p (5p)
Nybörjarklass 90p (5p)
Fortsättningsklass 80p (10p)

Utställning
Excellent CK, CERT, BIR, Championat (12+5+8+12+20=57p)
Excellent (12p)

Hunddragsport
Barmark CW grupp B. 2:a med tiden 12.32 (16p)

Jag får bara räkna 3 resultat i varje hundsport så då väljer jag mina tre bästa från agilityn och rallylydnaden. Samt alla mina resultat från utställningarna och draghundsporten. Skulle jag under året göra ett bättre resultat i rallylydnaden så byter jag ut mitt sämsta mot det nya.

Detta ger;
agility 39p, rallylydnad 20p, utställning 57p, draghundsport 16p, totalt 132p


AGILITY
Championat: 20p
Certifikat: 15p
Felfritt lopp, klass 3: 20p
Upp till och med 5 fel, klass 3: 14p
Felfritt lopp, klass 2: 15p
Upp till och med 5 fel, klass 2: 9p
Felfritt lopp, klass 1 = 10p
Upp till och med 5 fel, klass 1 = 4p

RALLYLYDNAD
Rallylydnadsdiplom Mästarklass: 20p
Godkänd mästarklass = 20p
Godkänd avancerad klass = 15p
Godkänd fortsättningsklass = 10p
Godkänd nybörjarklass = 5p

LYDNAD
Championat: 20p
Certifikat elitklass = 15p
1:pris elitklass = 25p
2:pris elitklass = 21p
3:pris elitklass = 17p
LP III: 10p
1:pris klass 3 = 20p
2:pris klass 3 = 16p
3:pris klass 3 = 12p
LP II: 10p
1:pris klass 2 = 15p
2:pris klass 2 = 11p
3:pris klass 2 = 7p
LP I: 10p
1:pris klass 1 = 10p
2:pris klass 1 = 6p
3:pris klass 1 = 2p

FREESTYLE
Championat: 20p
Certifikat: 15p
Uppflyttningspoäng klass III: 15p
Uppflyttningspoäng klass II: 10p
Uppflyttningspoäng klass I: 5p 

VALLNING
Godkänt Vallprov (SVak): 20 Poäng
Godkänt anlagsprov: 5p

BRUKS
Championat: 20p
Certifikat elitklass = 15p
Certpoäng elitklass = 26p
Godkänd elitklass = 22p
Uppflyttad till elitklass = 20p
Godkänd högre klass = 16p
Uppflyttad till högre klass = 14p
Godkänd lägre klass = 10p
Uppflyttad till lägre klass = 8p
Godkänd appellklass = 4p 

HEELWORK TO MUSIC
Championat: 20p
Certifikat = 15p
Uppflyttningspoäng klass III = 15p
Uppflyttningspoäng klass II = 10p
Uppflyttningspoäng klass I = 5p

VILTSPÅR
Championat: 20p
HP = 10p
1:a pris öppenklass = 15p
2:a pris öppenklass = 11p
3:e pris öppenklass = 7p
Godkänd anlagsprov = 5p

MH eller BPH
Genomfört prov: 10p

UTSTÄLLNING
Championat: 20p
Certifikat: 8p
BIR: 12p
BIM: 10p
CK: 5p
Excellent: 12p
Very Good: 8p
Good: 4p

DRAGHUNDSPORT
Gäller alla klasser (släde, nordisk, barmark) och grupper (A, B, C)
1:a placering 20p
2:a placering 16p
3:e placering 12p
4:e placering 8p
5:e placering 4p