SGVK´s ursprungsuppdrag:

Svenska Gårds – och Vallhundsklubben ska fungera som paraplyorganisation för sina rasklubbar.
Genom medlemskap i en av rasklubbarna blir du automatiskt medlem i SGVK. Du kan alltså inte vara medlem enbart i SGKV.

Klubben ger inte ut någon egen tidskrift utan når medlemmarna genom deras tidskrifter.

SGVK anordnar 8 utställningar över landet spridda under året där rasklubbarna är platsansvariga.
För att få medverka på SGVK:s utställningar och andra officiella prov måste man vara medlem i en av SGVK:s anslutna rasklubbar.

Länk tillSGVK:s stadgar
Länk till SKK:s stadgar

Följande raser ingår för närvarande i SGVK:
Bergamasco, Berger des Pyrénées, Cao da Serra de Aires, Dansk/Svensk Gårdshund, Gos d´Atura Catala, Old English Sheepdog, Polski Owczarek Nizinny, Schapendoes, Schipperke, Puli, Pumi, Kommondor och Mudi

Riktlinjer för Svenska Gårds och Vallhundsklubben SGVK:
SGVK har som specialklubb  rasansvaret för de raser som tillhör SGVK.

SGVK: s fullmäktige är det högsta beslutande organ inom organisationen, styrelsen har till uppgift verka inom de ramar och verkställa de beslut som fullmäktige tagit

Svenska Kennelklubbens krav på en specialklubb är följande:
Arrangera utställningar i enlighet med SKK:s bestämmelser.
Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med SKK upprättade riktlinjer samt arrangera avelsrådskonferenser för rasklubbarnas avelsråd.
Arrangera domarkonferenser för de raser som specialklubben har rasansvaret för.
SGVK är förbindelselänk mellan SKK – rasklubbarna och dess medlemmar.


Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Download [1.71 MB]