SGVK´s ursprungsuppdrag:

Svenska Gårds – och Vallhundsklubben ska fungera som paraplyorganisation för sina rasklubbar.
Klubben har inga egna medlemmar utan man är medlem i en rasklubb.
Varje rasklubb betalar medlemsavgift till SGVK i förhållande till sitt medlemsantal och med den summa som SGVKs fullmäktigestämma beslutar.
Klubben ger inte ut någon egen tidskrift utan når medlemmarna genom deras tidskrifter.

Anordna 8 utställningar över landet spridda under hela året där rasklubbarna är platsansvariga.
Rasklubbarna ska ha platsansvaret vid i stort sett var sin utställning.

Länk till SGVK’s stadgar

Medlemsskap
Man är medlem i en rasklubb och betalar medlemsavgift till den, med den summa som rasklubben bestämmer.
Rasklubben betalar in för närvarande 25:- per medlem till SGVK.
För detta får medlemmen ställa ut på SGVK:s utställningar och deltaga i officiella prov.

Följande raser ingår för närvarande i SGVK:
Bergamasco, Berger des Pyrénées, Cao da Serra de Aires, Dansk/Svensk Gårdshund, Gos d´Atura Catala, Old English Sheepdog, Polski Owczarek Nizinny, Schapendoes, Schipperke.

Riktlinjer för Svenska Gårds och Vallhundsklubben SGVK:
SGVK har som specialklubb  rasansvaret för de raser som tillhör SGVK.

SGVK: s fullmäktige är det högsta beslutande organ inom organisationen, styrelsen har till uppgift verka inom de ramar och verkställa de beslut som fullmäktige tagit

Svenska Kennelklubbens krav på en specialklubb är följande:
Arrangera utställningar i enlighet med SKK:s bestämmelser.
Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med SKK upprättade riktlinjer samt arrangera avelsrådskonferenser för rasklubbarnas avelsråd.
Arrangera domarkonferenser för de raser som specialklubben har rasansvaret för.
SGVK är förbindelselänk mellan SKK – rasklubbarna och dess medlemmar.

Det är viktigt för samarbetet att samtliga rasklubbar omgående sänder såväl årsmötesprotokoll, inklusive samtliga handlingar samt att fortlöpande sända styrelseprotokoll och tidskrifter till SGVK:s adress.

Rasklubbarnas aktuella stadgar skall finnas hos SGVK.
Rasklubben är skyldig att tillse så att SGVK alltid har en aktuell funktionärslista med adresser på förutom styrelsen, revisorer, valberedning som på redaktör och valphänvisare – detta enligt SKK.


Loader Laddar…
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Download [1.71 MB]