NEDERLANDSE SCHAPENDOES

 

Schapendoes är en vallhund som användes och fortfarande används för att driva de stora fårhjordarna som fanns i Holland. Betesmarkerna för de holländska fårhjordarna liger i ensliga områden av landet vilket gör att en Schapendoes måste besitta stor uthållighet, rörlighet och snabbhet. Den har också en anmärkningsvärd förmåga att hoppa såväl som intelligens och förmåga att agera självständigt. Den ska vara en sann vallhund i huvud, kropp och själ.
En Schapendoes är hamoniskt konstruerad vallhund med en uppmärksam och modig karaktär. Den är intelliget, vaksam, glad, vänlig och livlig. Mot människor i sin omgivning utvecklar den en stor kärlek och lojalitet. Läs mer om Schapendoes på rasklubbens hemsida nedan.

Rasklubb:

Svenska Schapendoesklubben