logga

Lerum 2018-04-30

Avels- och hälsokommitténs uppgift

SGVK:s styrelse utser en kommitté som besitter den kunskap som de anser krävs för att kunna arbeta med avels och hälsofrågor inom SGVK:s rasklubbar.
Kommitténs sammansättning och storlek kan växla efter behov och består i nuläget av tre personer, Anne Hansson, John S Berg och Åsa Lundgren.

Avels- och hälsokommittén har bland annat till uppgift att vara rasklubbarna behjälpliga vid arbetet med avelsfrågor och RAS – rasspecifika avelsstrategier.
Avels- och hälsokommitténs ska förmedla SKK:s grundläggande värderingar, kunskap om avel samt sprida information och inbjuda till kontakt genom klubbens informationskanaler som t.ex. hemsida och mejlutskick.

Anne
Anne Hansson
0302-158 93, 0706-33 24 14
avel[at]sgvk.se

John
John S Berg
Herrljunga
0513-301 19 hem
0761-31 88 71 mobil
avel[at]sgvk.se

Asa
Åsa Lundgren
Luleå
0702-80 89 20 mobil
avel[at]sgvk.se