logga

Avels- och hälsokommitténs uppgift

SGVK:s styrelse utser en kommitté för att stödja arbetet med avels och hälsofrågor i rasklubbarna, som t ex RAS.
Kommitténs sammansättning och storlek kan växla efter behov och består i nuläget av två personer: Åsa Lundgren och Angelita Nooni.

Asa
Åsa Lundgren
Luleå
0702-80 89 20 mobil
avel[at]sgvk.se


Angelita Nooni
Tenhult
avel[at]sgvk.se