logga

Lerum 2018-04-30

Avels- och hälsokommitténs uppgift

SGVK:s styrelse utser en kommitté som besitter den kunskap som de anser krävs för att kunna arbeta med avels och hälsofrågor inom SGVK:s rasklubbar.
Kommitténs sammansättning och storlek kan växla efter behov och består i nuläget av två personer: Åsa Lundgren och Angelita Nooni.

Avels- och hälsokommittén har bland annat till uppgift att vara rasklubbarna behjälpliga vid arbetet med avelsfrågor och RAS – rasspecifika avelsstrategier.
Avels- och hälsokommitténs ska förmedla SKK:s grundläggande värderingar, kunskap om avel samt sprida information och inbjuda till kontakt genom klubbens informationskanaler som t.ex. hemsida och mejlutskick.

Asa
Åsa Lundgren
Luleå
0702-80 89 20 mobil
avel[at]sgvk.se


Angelita Nooni
Tenhult
avel[at]sgvk.se