logga
Lerum 2014-02-04

Avels- och hälsokommitténs uppgift

SGVKs styrelse utser en kommitté som besitter den kunskap som de anser krävs för att kunna arbeta med avels och hälsofrågor inom SGVKs rasklubbar.
Kommitténs sammansättning och storlek kan växla efter behov och består i nuläget av två personer, Anne Hansson och Carola Lindekrans.

Avels- och hälsokommittén har bland annat till uppgift att vara rasklubbarna behjälpliga vid arbetet med avelsfrågor och de rasspecifika avelsstrategierna (RAS).
De ska förmedla SKKs grundläggande värderingar, kunskap om avel samt sprida information och inbjuda till kontakt genom klubbens informationskanaler som hemsida och mailutskick.

Anne
Anne Hansson
0302-158 93, 0706-33 24 14
avel@sgvk.se