DANSK-SVENSK GÅRDSHUND

 

Rasen har sin hemvist i Södra Sverige och Norra Danmark, där den i århundraden, varit gårdshund, jagat råttor, vaktat för främlingar och varit sällskap åt familjen. Genom sin praktiska storlek 32-37 cm hög, har det alltid funnits plats på kuskbocken, i soffan eller sängen.

Rasens karaktär, att vara hemma runt gården omsätts även i modernt boende, normalt stannar hunden hemma runt villan och familjen.
Den släthåriga pälsen är lättskött, men ett par gånger om året hårar den ordentligt, som alla släthåriga hundar gör. Annars inskränker sig skötseln till öron, tänderna och klorna.
Läs mer om dansk-svensk gårdshund på rasklubbens hemsida nedan.

Rasklubb:
Rasklubben för dansk-svensk gårdshund