Klubbens adress:
c/o Annelie Karlsson Karjalainen
Kavlås Värdshuset

52293 Tidaholm

sgvk@sgvk.se


Ordförande
Utställningskommittén
(Utställningsansvarig)
Annelie Karlsson Karjalainen
Tidaholm
073-077 42 99 mobil

ordforande@sgvk.se

     

Sekreterare
Avelskommittén
Eva Wieslander

sekreterare@sgvk.se

     

 

Kassör
Krister Esping
Löberöd
0413-302 07 hem

kassor@sgvk.se

Vice Ordförande  
Avels- och Hälsokommittén

Linda Hedebratt

avel@sgvk.se

Ledamot 
Prov- och Tävlingskommitén

Siv Hansson

provtavling@sgvk.se

Ledamot 
Avelskommittén

Ewa Granath

ledamot1@sgvk.se

Suppleant 1
Utställningskommittén
Amilia Wisell Helin

suppleant1@sgvk.se

Suppleant 2
Avelskommittén
Stefan Ernstsson

suppleant2@sgvk.se

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Övriga funktioner
Revisor – Anna-Karin Sjöström
Revisor . Charlotta Kabo Stenberg

Revisor suppleant – Pia Hammar
Revisor suppleant – Eva Osterman

Valberedning
Gabriela Marsh 
Tel: 073-687 60 18
Email: gabbi@anglarna.se
Lotta Henriksson
Tel: 070-831 97 99
Email: lotta@azzi.se

Webmaster – Carola Lindekrans
webb@sgvk.se