Årets Allroundhund (Regler från 2019, reviderat 2022-10-23 *

SGVK:s tävling ”Årets Allroundhund” är en tävling som sträcker sig över ett kalenderår, från 1 jan – 31 dec och som infördes år 2015. Målsättningen med denna tävling är att uppmuntra ägare till hundar av SGVK ras att engagera sig i flera av de olika tävlingsformer som finns och därmed utnyttja rasernas mångsidighet.

Det är enbart svenska officiella tävlingar som räknas och endast raser tillhörande SGVK som har behörighet att delta i tävlingen. Ägaren måste vara medlem i rasklubb ansluten till SGVK och hunden skall vara registrerad i Sverige, med ett svenskt registreringsnummer.

Anmälan

Vill du delta i tävlingen så fyller du i anmälningsformuläret som finns på hemsidan, www.sgvk.se.

Bifoga en offentlig länk där tävlingsresultatet visas exempelvis, sbktavling.se, hundaktiv.se med mera.

Du får maximalt tillgodoräkna tre resultat per tävlingsgren. Om du under kalenderåret får ett bättre resultat än det du tidigare meddelat kan du byta ut det sämre resultatet mot det bättre. Skriv i anmälningsformuläret och ange vilket resultat du vill ha utbytt och vad det nya resultatet är.

Segraren i ”Årets Allroundhund” är den hund som erhållit flest poäng under tävlings-perioden. Om två eller flera hundar hamnar på samma slutpoäng blir segraren den hunden med bäst placeringar inom de olika tävlingsgrenarna. Segrarens pris kommer att utdelas vid fullmäktigestämman i april månad efterföljande år.

Nu kan du lämna alla tävlingsresultat från 1 januari – 31 december 2023 senast 31 januari 2024 så räknas dom med i tävlingen.


Exempel på poängberäkning:

Jag och min hund har tävlat och fått resultat från 4 st. agility tävlingar, 4 st. rallylydnadstävlingar,
2 st. utställningar och 1 st. från draghundsport. Då jag endast får räkna tre resultat i varje hundsport, väljer jag de tre bästa från agilityn, tre från rallylydnaden, två från utställning samt ett från draghundsport. Skulle jag under året prestera ett bättre resultat i rallylydnad eller agility kan jag byta ut det sämsta resultatet.

Mina resultat:

Agility
Hoppklass 2 med 0 fel (15p)
Agilityklass 1 med 3.8 fel (4p)
Hoppklass 3 med 5 fel (14p)
Agilityklass 1 med 0 fel (10p)

Rallylydnad
Nybörjarklass 87p (5p)
Nybörjarklass 80p (5p)
Fortsättningsklass 90p (5p)
Fortsättningsklass 90p (10p)

Utställning
BIR/BIM 12 p
Cert 15 p
Championat 20 p

Hunddragsport
Barmark CW grupp B. 2:a med tiden 12.32 (16p)

Jag får bara räkna 3 resultat i varje hundsport så då väljer jag mina tre bästa från agilityn och rallylydnaden. Samt alla mina resultat från utställningarna och draghundsporten. Skulle jag under året göra ett bättre resultat i rallylydnaden så byter jag ut mitt sämsta mot det nya.

Detta ger;
agility 39p, rallylydnad 25p, utställning 54p, draghundsport 16p, totalt 132p

AGILITY
Championat: 20p
Certifikat: 15p
Felfritt lopp, klass 3: 20p
Upp till och med 5 fel, klass 3: 14p

Diplom klass 2: 10p
Felfritt lopp, klass 2: 15p
Upp till och med 5 fel, klass 2: 9p

Diplom klass 1: 10p

Felfritt lopp, klass 1: 10p
Upp till och med 5 fel, klass 1: 4p

RALLYLYDNAD
Championat: 20p

Certifikat: 15p
Kvalificerat resultat mästarklass: 20p

Diplom avancerad klass: 10p
Kvalificerat resultat avancerad klass: 15p

Diplom fortsättningsklass: 10p
Kvalificerat resultat fortsättningsklass: 10p

Diplom nybörjarklass: 10p
Kvalificerat resultat nybörjarklass: 5p

LYDNAD
Championat: 20p
Certifikat elitklass: 15p
1:pris klass 3: 25p
2:pris klass 3: 21p
3:pris klass 3: 17p
Diplom klass 2:10p
1:pris klass 2: 20p
2:pris klass 2: 16p
3:pris klass 2:12p
Diplom klass 1: 10p
1:pris klass 1: 15p
2:pris klass 1:11p
3:pris klass 1: 7p
Diplom startklass: 10p
Uppflyttad startklass: 8p
Godkänd startklass: 4p

FREESTYLE
Championat: 20p
Certifikat: 15p
Uppflyttningspoäng klass III: 20p

Diplom klass II: 10p
Uppflyttningspoäng klass II: 15p

Diplom klass I: 10p
Uppflyttningspoäng klass 1: 10p 

VALLNING
Godkänt anlagsprov: 5p

BRUKS
Championat: 20p
Certifikat elitklass: 15p
Certpoäng elitklass: 26p
Godkänd elitklass: 22p
Uppflyttad till elitklass: 20p
Godkänd högre klass: 16p
Uppflyttad till högre klass: 14p
Godkänd lägre klass: 10p
Uppflyttad till lägre klass: 8p
Godkänd appellklass: 4p 

HEELWORK TO MUSIC
Championat: 20p
Certifikat: 15p
Uppflyttningspoäng klass III: 20p

Diplom klass II: 10p
Uppflyttningspoäng klass II: 15p

Diplom klass I: 10p
Uppflyttningspoäng klass I: 10p

VILTSPÅR
Championat: 20p
HP: 10p
1:a pris öppenklass: 20p
2:a pris öppenklass: 15p
3:e pris öppenklass: 10p
Godkänd anlagsprov: 5p

MH eller BPH
Genomfört prov: 10p

UTSTÄLLNING
Championat: 20p
Certifikat: 15p
BIR: 12p
BIM: 12p

DRAGHUNDSPORT
Gäller alla klasser (släde, nordisk, barmark) och grupper (A, B, C)
Championat: 20p

Certifikat: 15p

1:a placering: 20p
2:a placering: 16p
3:e placering: 12p
4:e placering: 8p
5:e placering: 4p

NOSE WORK
NW3 TSM 100p                     20p
NW3 TSM 100p 1-3 fel         15p
NW3 TEM 100p                    17p
NW3 TEM 100p 1-3 fel        12p

NW2 TSM 100p                    15p
NW2 TSM 100p 1-3 fel        10p
NW2 TEM 100p                   12p
NW2 TEM 100p 1-3 fel         7p

NW1 TSM 100p                   10p
NW1 TSM 100p 1-3 fel         5p
NW1 TEM 100p                    7p
NW1 TEM 100p 1-3 fel        3p

SSE samtliga klasser             5p

Doftprov
Lavendel         12p
Lagerblad          8p
Eukalyptus         4p

 

SGVK:s Allroundhund 2016

Svenska Gårds- och Vallhundsklubben instiftade år 2014, pris för tävlingen SGVK:s Allroundhund. Målsättningen med tävlingen är att uppmuntra hundägare att engagera sig
i flera av de olika tävlingsformer som finns och därmed utnyttja rasernas mångsidighet.  Under det gångna året har hundar av nio olika raser som samtliga ingår i SGVK tävlat om bästa placering. Konkurrensen har varit mycket hård, väl kämpat alla ni som deltagit.

Tävlingen vanns av ett fantastiskt duktigt ekipage med en hund av rasen Schipperke, SE UCH
DK UCH LPl LPll SE RallyCH Corinnas Damina äg. Ann-Louise Våring och uppf. Agneta Johansson, kennel Corinnas. Stort grattis!

På en hedersvärd andra plats placerade sig en dansk-svensk gårdshund, SE UCH SE VCH
RLD N RLD F Drömvinden’s Embrace Me Elmira äg. Camilla Kiuru och uppf. Jessika Karlsson. Tredjeplatsen tillföll SE UCH RLD N It’s Like Adonis God Of Desire av rasen Berger des Pyrénées à face rase med äg. och uppf. Emelie Svensson.

Pris delades ut på SGVK:s fullmäktigestämma. I år bestod priserna av en rosett, en ”diamant” och ett pris sponsrat av Tove Söderblom på ”Zallyas renskinnshalsband. Tove lät vinnaren välja fritt i butiken och Ann-Louise valde ett vackert armband. Till allas glädje hade både vinnande hund med ägare och uppfödare möjlighet att medverka vid prisutdelningen.
SGVK med styrelse tackar alla tävlande för deras medverkan och önskar ekipagen lycka till framöver.

Anne Hansson
Sekreterare/SGVK

Länk till resultatlistan hittar du här

De fina halsbanden från Tove på Zallyas renskinnshalsband kan du se mer om på följande hemsidor:

Image1