Beteende- och personlighets beskrivning (BPH)

Våren 2017 kommer SGVK att arrangera
BPH beskrivningar på olika platser i landet.

Läs mer här