Modifierade vid SGVK-styrelsemöte 2016-08-17

Årets vinstrikaste utställningshund

SGVK:s tävling ”Årets vinstrikaste utställningshund” är en tävling som sträcker sig över ett kalenderår, pågår från 1 jan – 31 dec. Det är endast SGVK:s raser som har behörighet att delta i tävlingen. Ägaren måste vara medlem i rasklubb ansluten till SGVK och hunden skall vara registrerad i Sverige, med ett svenskt registreringsnummer.

Poängberäkning

Poängen till ”Årets vinstrikaste utställningshund” räknas ut automatiskt efter varje SGVK utställning, klubbarnas rasspecialer räknas inte med. Som hundägare behöver du inte skicka in några resultat och listan uppdateras regelbundet under året.

Segraren är den hund som erhållit flest poäng under tävlingsperioden. Om två eller fler hundar hamnar på samma slutpoäng räknas den hund med bäst placeringar som segrare, vid lika slutpoäng på 2:a och 3:e platsen delas placeringen. Pris kommer att utdelas vid fullmäktigestämman året närmast efter tävlingsperioden slut.

BIS – 1 = 12p
BIS – 2 = 10p
BIS – 3 = 8p
BIS – 4 = 6p
Övriga BIR hundar = 4p

Förtydligande:

I tävlingen ”SGVK:s vinstrikaste utställningshund” kan endast BIR-hundar på SGVK:s utställningar deltaga. Poängen beräknas på deras placeringar i BIS-finalen.

Arbetsrutin för vinstrikaste utställningshund:
Efter genomförd utställning ska ansvarig rasklubb skicka resultat och foton till utställningsansvarig hos SGVK som i sin tur sammanställer. Resultatet skickas till SGVK:s webmaster och SKK.

En vanlig orsak till fördröjning av publicering av resultat är att återsändandet av resultatlistor och foton från berörd utställning dröjer. När resultatet blivit publicerat på SGVK:s hemsida och hos SKK kan ansvarig hos SGVK sammanställa resultat till vinstrikaste utställningshunden.

Ansvarig brukar skriva ett meddelande i SGVK:s facebookgrupp när listan är uppdaterad. Ansvarig skickar alltid uppdaterade listan till webmastern som publicerar så snart hon kan.

 
Har du synpunkter eller frågor om tävlingen och listan kan du maila till Emelie på resultat@sgvk.se