Prov- och tävlingskommitténs uppgift

SGVK:s styrelse utser en kommitté som besitter den kunskap som de anser krävs för att kunna arbeta med prov och tävlingsfrågor inom SGVK:s rasklubbar.
Kommitténs sammansättning och storlek kan växla efter behov och består i nuläget av fyra personer: Krister Esping, Susanne Danheimer Nilsson, Emelie Svensson och Anna Majaniemi.

Prov- och tävlingskommittén har bland annat ansvaret att hantera ansökningar till vallanlagsprov samt sköta SGVK:s tävlingar Allroundhunden och Vinstrikaste Utställningshund.
Prov- och tävlingskommittén ska förmedla SKK:s grundläggande värderingar och sprida information och inbjuda till kontakt genom klubbens informationskanaler som t.ex. hemsida, facebook och mailutskick.

Emelie1
Emelie Svensson
0730-38 06 32 mobil
provtavling[at]sgvk.se

Sussi
Susanne Danheimer Nilsson
0723-23 73 37 mobil
provtavling[at]sgvk.se


Anna Majaniemi
provtavling[at]sgvk.se