SCHIPPERKE

 

Schipperken är en utmärkt och trogen liten vakthund, misstänksam mot främlingar. Den är alert, vaken och oförtrutet intresserad av vad som händer runt omkring den och mycket aktsam om saker, som den givits att vakta.
Den är också tillitsfull och mycket snäll mot barn. Den känner väl hushållets funktioner, är alltid nyfiken på vad som sker bakom stängda dörrar eller på saker som flyttats, avslöjar sina intryck med gällt skall och rest krage.
Schipperken samsas väl med hästar. Den jagar gnagare och andra skadedjur. Läser mer om rasen på rasklubbens hemsida nedan.

Rasklubb:

Svenska Schipperke Ringen