Komondor

Komondoren är en stor iögonfallande vakthund. Dess uppgift i hemlandet är att skydda både vallhund och djurflock Komondoren är en mycket stor hund, för hanhundar ligger mankhöjden på cirka 80 cm.

Hela hunden är täckt med långa filtiga, grova band eller snören, som i kombination med den kraftiga kroppen ger rasen dess speciella utseende.Rasens päls hade en viktig funktion för komondorens ursprungliga användningsområde. Den höll väder, vind, kyla och värme ute och var dessutom ett effektivt skydd om den blev angripen av rovdjur som hotade flocken.

I Sverige fungerar rasen som en ren sällskapshund. Dess vaktinstinkt är djupt rotad och överförs i vårt land till att vakta sin familj och sitt revir. Rasen har måttliga motionsbehov, men en gård eller tomt där hunden kan hålla uppsikt över det som händer är att rekommendera. Komondoren är en vandrare och ”natthund”. Den är vaken på natten och vill då kunna vandra runt på ”ägorna” och vakta. Komondoren är mycket mån om sin egen flock och finner sig tillrätta även i barnfamiljer

Rasklubb:
Svenska klubben för Ungerska raser (Svk FUR)