2017-04-23

Vallning allmän information.

Svenska Gårds och Vallhund klubben är en Specialklubb åt nio olika rasklubbar där sju av dessa representerar hundar av vallhundstyp, dessa raser är:Berger des Pyrenées (Poil long och Face race), Bergamasco,Cao da Serra de Aires, Gos d’atura Catala, Old English Sheepdog, Polski Owczarek Nizinny samt Schapendoes.Hundarna är så kallade kroppsvallande hundar, vad är nu detta? SVAK (Svenska Vallhundsklubben) definierar de två vallhundstyperna på följande sätt:

Definition av ”kroppsvallning” och ”eye” taget från www.svak.se:
Eye = arbetssätt där hunden kontrollerar flocken med blicken och en hukande kroppsställning
Kroppsvallning = arbetssätt där hunden kontrollerar flocken med snabba, pendlande rörelser

Vallning är det något att bry sig om? Vi inom SGVK liksom SKK anser detta, vår ansökan om ett officiellt vallanlagsprov behandlades som ett prioriterat ärende av Prov och Tävlings kommittén (PtK), vilket kan säga en del om vad SKK anser om betydelsen gällande  detta.

Vidare anses det av oss inom SGVK samt av SKK att det är mycket viktigt att man bevarar rasernas ursprung.

Ett verktyg till detta är vallanlagsprovet som vi stolt kan erbjuda våra vallhundsraser inom SGVK.

De flesta av våra raser arbetade med stora fårhjordar, detta arbete skötte dom ofta utan att herden gav några direkta direktiv utan hundarna förutsattes klara av detta på egen hand. En del raser var inte bara vallhundar utan hade även till uppgift att vakta både boskap och dess ägare. Andra raser hade nästan enbart till uppgift att sköta fåren och hade till sin hjälp hundar av herdetyp som stod för vaktandet mot rovdjur och boskapstjuvar.

SGVK Prov och tävlingskommitté