logga

Avels- och hälsokommitténs uppgift

SGVK:s styrelse utser en kommitté för att stödja arbetet med avels och hälsofrågor i rasklubbarna, som t ex RAS.
Kommitténs sammansättning och storlek kan växla efter behov och består i nuläget av tre personer: Linda Hedebratt, Stefan Erntsson och Eva Granath

Linda Hedebratt
avel[at]sgvk.se

Stefan Erntsson

Eva Granath