Instruktörsläger för kroppsvallande hundar

Jag fick förmånen att genom SGVK försorg åka på detta som är det första i sitt slag. Det är Kelpie klubben som tillsammans med Ewa Myrbrink-Karlsson på Mårtensby som varit drivande för att få tillstånd denna utbildning.Det började på fredagen med teori hela förmiddagen och eftermiddagen och lite praktik sent på kvällen på grund av värmen. Ewa gick igenom helgens upplägg och presenterade Kass som kommer från Australien hon är domare och instruktör inom Herding i sitt hemland, det var sedan Kass och Ewa som var våra lärare hela helgen vilket gjorde att det mesta blev på engelska.Vi presenterade oss själva och våran egen ras jag presenterade då alla vallraser inom SGVK som tur va fick vi göra denna presentation på svenska

De raser som var där var: Bearded collie, Catlledog, Gos d’Atura Català, Pumi, Aussi, Kelpie, Collie, Bouceron och Groendahl.Sen berättade Ewa om sina erfarenheter av ”våra raser”. Ewa gick sedan igenom alla vallhundsraser och deras olikheter och likheter. Ewa höll ett föredrag om vallningens grunder och vad man ska tänka på vad gäller säkerhet och djurhållning. På kvällen så körde Kass några praktiska övningar med oss i fårhagen. Lördag morgon började i fårhagen där vi delades upp i mindre lag och fick hjälpa varandra med det som vi själva kände att vi behövde hjälp med, på det sättet fick vi träna på att ge instruktioner i praktiken.

Teorin efter det bestod av vad man ska tänka på när man hjälper en elev, och hur viktigt det är att ha en egen hund som man kan visa med. Vi diskuterade vad som gick bra och dåligt under morgonens övningar, vad och hur man kan göra det annorlunda.Efter lunch så berättade Kass om Herdingen och dess olika banor det finns 3 olika sorter med 3 olika nivåer och 3 djurslag. Vi fick veta hur man räknar poäng och vad man ska tänka på när man kör banan. På kvällen fick vi köra 2 av de olika banorna och då fick vi vara varandras instruktörer under ledning av Kass. Söndagen började med lite teori där vi gruppvis tilldelades en uppgift som bestod i att hjälpa ett ekipage med olika problem som var ditbjudna. Min grupp fick en Bearded collie som ägaren inte fick att gå snabbare än i skritt, vi provade olika metoder en av dessa fungerade ganska bra Hon har tränat med ganska gott resultat har jag hört i efterhand. Efter det blev det en genomgång av övningen med ekipagen, som då fick berätta hur dom tyckt att vi skött oss, och de berättade också vad de tyckte att vi kunde ha gjort annorlunda. Efter lunchen blev det mera teori med Ewa och Kass där de även sammanfattade helgens övningar. Därefter avslutades en lång men otrolig rolig och lärorik helg.

Vi bestämde även att vi som gått denna utbildning har ett stort behov av att utbilda våra egna hundar, därför bestämde vi att vi skulle ha en egen helg under hösten där vi fick köra med våra hundar under ledning av Ewa. Denna helg genomförde vi i oktober och var riktigt rolig med mycket nya och spännande övningar.

Under helgen så bildades även en ny förening som har som syfte att lyfta fram våra kroppsvallande hundraser på olika sätt. Vi har ansökt hos SKK att få bli en specialklubb med ansvar för det som idag kallas Herding med tävling, träning och utbildning av domare, tävlingsledare och instruktörer mm…Mer info om detta finns på www.kroppsvallarna.se.

Gith Jacobsson

2011-10-21

Herding vad är det? 

Herding är en vallhundsgren där det enkelt beskrivet går ut på att flytta ett bestämt antal får, kreatur eller ankor runt en bana med olika typer av fingerade ”grindar” som skall passeras. Grundtanken är att dessa ”grindar” skall motsvara hinder man möter i verkligheten vid arbete med djuren.

För erfarna vallhundsförare kan detta vid en första anblick se inte altför svårt ut, men verkligheten är tyvärr inte sådan. Banorna finns i ett flertal utföranden och svårighetsgrader, dessutom bedöms alla moment som utförs i hagen med ett system av poängavdrag, således kan man säga att bli fullärd torde vara omöjligt.

Det fina med denna gren är att det sker på inhägnad bana så kan man börja träna med ett hinder i taget utan att behöva oroa sig för att djuren slutar utspridda i omgivningarna. Naturligtvis skall detta ske under uppsyn av en erfaren instruktör och får under inga omständigheter ske på egen hand (om man inte är mycket erfaren), som många vallare själva erfarit förbyts den mest meriterade lydnadshunden till en helt döv hund helt fokuserad på fåren och att då vara själv med fåren utan instruktör kan betyda katastrof för både hund och får.

Herding är en tävlingsgren i USA och i Australien med många utövare i respektive land.I Sverige är den en relativt ny gren men föreningen Kroppsvallarna www.kroppsvallarna.se jobbar starkt för att få den etablerad.

Föreningen ”Kroppsvallarna” engagerar och tar hit Herding domare/instruktörer både från USA respektive Australien.Vill man förkovra sig djupare i detta ämne så titta på AKC (American Kennel Club) www.akc.org/rules/herding.cfm  

Lars Nyremo

BanskissHerdingstarted

2011-10-21

Vallanlagsprov

Sgvk kan stolt presentera att vi från den 1/1-2012 har rätt att anordna officiella vallanlagsprov får våra vallhundsraser.

Provet kommer att ha en extra stor betydelse för Berger des pyrenées då detta kommer att klassas som ett godkänt arbetsprov för att kunna erhålla International Beauty Champion/ C I B.

Skk’s prov och Tävlingskommité (PtK) har beslutat att vi skall använda oss av de regler för vallanlagsprov som Specialklubben för Bearded Collie (SBC)  utarbetat.I nuläget håller vi och SBC på med att gå igenom de rutiner som skall följas vid anordnande av prov, mer information gällande detta kommer när detaljerna är utformade kring detta.

Vallanlagsprovet kommer att inneha en officiell status och registreras i stamboken hos SKK. Detta möjliggör för alla att kunna följa vilka hundar som genomfört vallanlagsprov och därigenom vara användbart i avelsarbetet för uppfödarna samt vara en guide för valpköpare om man har intresse i att köpa valp med föräldrar med beskrivna vallegenskaper .Ni som redan har genomfört ett inofficiellt prov kommer tyvärr inte att ha möjlighet att konvertera detta till ett officiellt, detta tydliggjorde SKK vid ansökningsförfarandet.

 

Lars Nyremo