SVENSKA GÅRD O VALLHUNDKLUBBEN

Protokoll fört vid styrelsemöte under verksamhetsåret 2010-2011

Tid: Torsdagen den 16 december 2010

Plats: Telefonmöte

Närvarande:

Margareta Sundqvist

Ja

 

Krister Esping

Ja

 

Gun Grysell

Ja

 

Anne-Charlotte Svensson

 

Nej

Carola Lindekrans

Ja

 

Anita Lindquist

Ja

 

Maria Nordh

 

Nej

Liselotte Simonsson

 

Nej

 

1.

Mötet öppnas: Margareta öppnar mötet.

 

 

2.

Dagordningen fastställs:

Dagordningen fastställs. Endast 2 punkter. Specialkonferens och Domarkonferensen.

 

 

3.

Val av justerare: Krister Esping justerar protokollet

 

 

 

4.

Specialklubbskonferens: Styrelsen beslutar att Margareta Sundqvist och Gun Grysell går på konferensen.

 

 

5.

Domarkonferens: Protokollet från konferensen har inte kommit tillbaka från justering, men ska skyndas på.

Krister redovisar konferensens ekonomi. Portokostnader och en reseersättning saknas, annars är redovisningen klar.

Styrelsen diskuterade om hur klubben kan lägga undan pengar till framtida domarkonferenser.

 

 

6.

Nästa möte: Mötet är sedan tidigare bestämd till den 13 januari

 

 

7. 

Ordföranden avslutar mötet

 

 

 

 

 

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

Carola Lindekrans

Margareta Sundqvist

Krister Esping